زندگی ,خورشید , زندگی ,صحنه ,زندگیست ,زنده ,بدون تفاوت ,یکتای هنرمندی


#نگارش

#متن_تولیدی

#سنجش‌وقیاس


موضوع:رفتگر و آفتاب


خورشید از شرق طلوع می کند و رفتگر زحمتکش محله ی ما از سر خیابان هایی که ما وقیحانه کثیفش کردیم، طلوع می کند و دیرتر از خورشید غروب می‌کند.

هنگام غروب، رفتگر و خورشید هردو نارنجی پوش هستند.

خورشید کوله بار رفتن را آماده می کند . رفتگر هم کوله باری از کارهایی که بر دوشش است و هنوز انجام نداده است.

مرد زحمتکش گاهی اشیای قیمتی و گران‌قدر پیدا می کند اما با تمامی نیازش،آن ها را به صاحبانش برمی‌گرداند و خورشید نیز با تمام آرامش و خیال آسوده نظاره گر این اتفاقات روزمره ی نارنجی پوش است.

در گرگ و میش صبح،سردی زمستان،گرمی تابستان،برگ ریزان پاییز،این مرد نارنجی پوش است که با عشق به کار خود ادامه می دهد اما خورشید فقط نگاه می‌کند...

/////////////#متن_تولیدی 

#درس_ششم

سنجش و مقایسه

⭕️موضوع:مرگ و زندگی

                                                                                         ◀️زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست/ هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود   / صحنه پیوسته بجاست .                                                                                                                                           زندگی نانی است سر سفره ما ، چه برشته چه خمیر ، ولی هست تا بگوییم خدایا متشکریم بخاطر همه ی نعمت هایی که به ما داده ای بخاطر زندگی،بخاطر زیستن  ...                                        زندگی لبخند مادرانه ای است که با نگاه به فرزندش بر روی لبانش می نشیند                                                  زندگی گریه ی پدری است که در مقابل خانواده اش شرمنده میشود ولی باز هم دست از تلاش نمی کشد                                                                                                                                          زندگی عرق آن کارگری است که با بسم الله خانه اش را ترک میکند و با شکر الله به خانه باز میگردد    زندگی اولین گریه ی کودکی است زمانی که به دنیا می آید تا به همه بفهماند من زنده ام و حق زندگی را دارم                                                                                                                                                            زندگی تجربه ی خوردن یک شیرینیست                                                                                                       زندگی برای ما هست تا بخندیم ،تجربه کنیم و بگوییم ما زنده ایم و این را فراموش نکنیم که زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی هاست                                                                                                                         اما مرگ پایان همه پرسش هاست ،مرگ پایان انتظار است ،مرگ امتحان بزرگ همراه با زندگی است ...                                                                                                                                                             مرگ و زندگی دو یار پیوسته و جدا نشدنی هستند ...                                                                           زندگی همراه مرگ است می آییم ،تجربه میکنیم و اطرافمان را می شناسیم و زمانی که دیگر راهمان به پایان زندگی رسیده است مرگ از راه می رسد  ...                                                                           مرگ غمناک نیست دنیای جدیدیست که در آن قدم میگذاریم مرگ چیزیست که تا در ان قدم نگذاری نمی دانی چیست و نمی توانی آن را برای کسی تعریف کنی ....                                                مرگ و زندگی دست کسیست که حق حیات را به ما داده است حق زیستن را. دست همان کسیست که روزی ما را می آفریند و روزی ما را با مرگ رو به رو میکند .دست خداست.                             مرگ و زندگی جزوی از سرنوشت ما و همیشه همراه ما هستند ... مرگ شیرین است به شرینی یک زندگی ....                                                                                                                                                   مرگ نوع دیگر از زندگیست مرگ سیاه نیست همرنگ زندگیست فقد یک ذره از زندگی تیره تر .... زمانی که یک فرد با مرگ روبرو میشود می رود و اطرافیانش را تنها می گذارد و اطرافیانش سیاه میپوشند تا بگویند ما سوگواریم اما هیچ کس نمیگوید سوگواری برای چه ؟همه می گویند خوب شد که مرد و راحت شد اما نمی گویند از چه ؟از زندگی؟ولی نه از زندگی راحت نشد چون مرگ هم مانند زندگیست ...                                                                                                                                           مرگ به دیدار خدا رفتن است به او نزدیک تر شدن است بدون تفاوت فرهنگی و اجتماعی بدون تفاوت از اینکه نژاد و زبانت چیست مرگ برای همه ماست . جوری زندگی کنیم که وقتی مردیم در قلب مردم زنده باشیم....                                                                                            

                                        ................تا شقایق هست زندگی باید کرد................

////////


منبع اصلی مطلب : noosar
برچسب ها : زندگی ,خورشید , زندگی ,صحنه ,زندگیست ,زنده ,بدون تفاوت ,یکتای هنرمندی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : انشا های برگزیده